ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ParcsPlatges/Litomet_Jocs_infantils_i_esportius)

Elements esportius (0)
Joc de futbol Joc de futbol
Joc de korfball Joc de korfball
Joc de voley Joc de voley
<all other values> <all other values>
Jocs (1)
Joc infantil Joc infantil
Joc infantil (models aliens) Joc infantil (models aliens)
Joc gimnàstics Joc gimnàstics
Joc tridimensional Joc tridimensional
<all other values> <all other values>