ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Servei de mapa que conté la informació dels aparcaments d'intercanvi (P+R) de l'AMB
summary: Servei de mapa que conté la informació dels aparcaments d'intercanvi (P+R) de l'AMB
extent: [[1,41],[2,41]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: aparcaments_intercanvi
type: Map Service
url:
tags: ["aparcament intercanvi","AMB","P+R","mobilitat"]
culture: es-ES
name: aparcaments_intercanvi
guid: 581F6FA7-D6FA-4ACF-BD04-678E715A135A
minScale: 0
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_31N