ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (topografia_1000_25831)

Limit_Exterior (1)
Límit_Interior (2)
CODI INE CODI INE
<all other values> <all other values>
Toponímia (4)
T_ALTRES_ENTITATS_POBLACIO T_ALTRES_ENTITATS_POBLACIO
T_APARCAMENT T_APARCAMENT
T_AVINGUDA_PASSEIG T_AVINGUDA_PASSEIG
T_BOCA_METRO T_BOCA_METRO
T_CAMI_PISTA_FORESTAL T_CAMI_PISTA_FORESTAL
T_CAP_DE_MUNICIPI T_CAP_DE_MUNICIPI
T_CARRER T_CARRER
T_CARRETERA_ASFALTADA T_CARRETERA_ASFALTADA
T_COBERT T_COBERT
T_CURS_FLUVIAL T_CURS_FLUVIAL
T_CURS_FLUVIAL_DESTACAT T_CURS_FLUVIAL_DESTACAT
T_DIPOSIT_COBERT T_DIPOSIT_COBERT
T_EDIFICI T_EDIFICI
T_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIO T_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIO
T_EMPRESA T_EMPRESA
T_EQUIPAMENT_COMERCIAL_EDUCATIU_ESPORTIU_SANITARI T_EQUIPAMENT_COMERCIAL_EDUCATIU_ESPORTIU_SANITARI
T_EQUIPAMENT_HIDRIC T_EQUIPAMENT_HIDRIC
T_EQUIPAMENT_TELECOMUNICACIONS_CONSTRUCCIONS T_EQUIPAMENT_TELECOMUNICACIONS_CONSTRUCCIONS
T_ESTACIO_FERROCARRIL T_ESTACIO_FERROCARRIL
T_ESTACIO_FGC T_ESTACIO_FGC
T_ESTACIO_TRANSFORMADORA T_ESTACIO_TRANSFORMADORA
T_FERROCARRIL T_FERROCARRIL
T_HIDROGRAFIA_PUNTUAL T_HIDROGRAFIA_PUNTUAL
T_HIVERNACLE T_HIVERNACLE
T_INDRET_PARATGE T_INDRET_PARATGE
T_INDRET_PARATGE_DESTACATS T_INDRET_PARATGE_DESTACATS
T_MASSA_AIGUA T_MASSA_AIGUA
T_MASSA_AIGUA_DESTACADA T_MASSA_AIGUA_DESTACADA
T_NUMERO_DE_PLANTES T_NUMERO_DE_PLANTES
T_NUMERO_POLICIA T_NUMERO_POLICIA
T_OROGRAFIA_PUNTUAL T_OROGRAFIA_PUNTUAL
T_PARCS_JARDINS T_PARCS_JARDINS
T_PATI_INTERIOR T_PATI_INTERIOR
T_PLATJA T_PLATJA
T_POLIGON_INDUSTRIAL T_POLIGON_INDUSTRIAL
T_PORXO T_PORXO
T_POU T_POU
T_PUNT_QUILOMETRIC T_PUNT_QUILOMETRIC
T_RUINES T_RUINES
T_SERRA T_SERRA
T_SERRA_DESTACADA T_SERRA_DESTACADA
T_TERRAT T_TERRAT
T_XARXA_BASICA T_XARXA_BASICA
T_XARXA_COMARCAL_I_LOCAL T_XARXA_COMARCAL_I_LOCAL
T_PLACA T_PLACA
<all other values> <all other values>
Serveis (línies) (6)
S_CANONADA S_CANONADA
S_LINIA_ELECTRICA S_LINIA_ELECTRICA
S_PLAQUES_SOLARS S_PLAQUES_SOLARS
S_TORRE S_TORRE
<all other values> <all other values>
Serveis (punts) (7)
S_ANTENA_TELEFONIA_MOBIL S_ANTENA_TELEFONIA_MOBIL
S_FANAL S_FANAL
S_PAL S_PAL
S_PILAR S_PILAR
S_REGISTRE_CLAVEGUERAM S_REGISTRE_CLAVEGUERAM
<all other values> <all other values>
Serveis (polígons) (8)
S_POL_TORRE S_POL_TORRE
S_TORRE_SIMBOL S_TORRE_SIMBOL
<all other values> <all other values>
Vegetació / Cobertes (punts) (10)
V_ARBRE_AILLAT V_ARBRE_AILLAT
<all other values> <all other values>
Vegetació / Cobertes (línies) (11)
V_PARCEL·LA_CONREU V_PARCEL·LA_CONREU
V_BOSC_AGRUPACIO_ARBRES V_BOSC_AGRUPACIO_ARBRES
V_TANCA_VEGETACIO V_TANCA_VEGETACIO
V_BARDISSA_BROLLA V_BARDISSA_BROLLA
V_JARDI V_JARDI
V_PARTERRE_GESPA V_PARTERRE_GESPA
V_TALLAFOCS V_TALLAFOCS
V_PLATJA_SORRAL_PATRO V_PLATJA_SORRAL_PATRO
<all other values> <all other values>
Vegetació / Cobertes (polígons) (12)
V_PLATJA_SORRAL V_PLATJA_SORRAL
<all other values> <all other values>
Altimetria / Elements del relleu (etiquetes) - Corbes de nivell (14)
Altimetria / Elements del relleu (línies) - Corbes de nivell (15)
O_CORBA_MESTRA,0,0 O_CORBA_MESTRA,0,0
O_CORBA_MESTRA,0,1 O_CORBA_MESTRA,0,1
O_CORBA_MESTRA,1,0 O_CORBA_MESTRA,1,0
O_CORBA_MESTRA,1,1 O_CORBA_MESTRA,1,1
O_CORBA_NIVELL,0,0 O_CORBA_NIVELL,0,0
O_CORBA_NIVELL,0,1 O_CORBA_NIVELL,0,1
O_CORBA_NIVELL,1,0 O_CORBA_NIVELL,1,0
O_CORBA_NIVELL,1,1 O_CORBA_NIVELL,1,1
O_COTA_ALTIMETRICA,<Null>,<Null> O_COTA_ALTIMETRICA,<Null>,<Null>
<all other values> <all other values>
Altimetria / Elements del relleu (punts) - Cotes (16)
O_COTA_ALTIMETRICA O_COTA_ALTIMETRICA
O_COTA_EDIFICI O_COTA_EDIFICI
O_COTA_ALTIMETRICA_SINGULAR O_COTA_ALTIMETRICA_SINGULAR
<all other values> <all other values>
Poblament / Infraestructures auxiliars (etiquetes) - ID Vèrtex Geodèsic ICGC (18)
Poblament / Infraestructures auxiliars (punts) - Xarxa geodèsica (19)
G_VERTEX_GEODESIC G_VERTEX_GEODESIC
<all other values> <all other values>
Poblament / Infraestructures auxiliars (línies) (20)
P_VOLADIU P_VOLADIU
P_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIÓ P_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIÓ
P_RUÏNES P_RUÏNES
P_FAÇANA P_FAÇANA
P_ANDANA_FERROCARRIL P_ANDANA_FERROCARRIL
P_ASCENSOR_VIA_PUBLICA P_ASCENSOR_VIA_PUBLICA
P_BARANA P_BARANA
P_CARENER P_CARENER
P_COBERT P_COBERT
P_CONSTRUCCIO P_CONSTRUCCIO
P_CONSTRUCCIO_CEMENTIRI P_CONSTRUCCIO_CEMENTIRI
P_COS_SORTINT_TRIBUNA P_COS_SORTINT_TRIBUNA
P_DIPOSIT_COBERT P_DIPOSIT_COBERT
P_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIO P_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIO
P_ESCALES P_ESCALES
P_ESCALES_MECANIQUES P_ESCALES_MECANIQUES
P_ESCULLERA_PATRO P_ESCULLERA_PATRO
P_FAÇANA_COBERTA P_FAÇANA_COBERTA
P_FILAT P_FILAT
P_FRONT_INTERIOR_ILLA P_FRONT_INTERIOR_ILLA
P_HIVERNACLE P_HIVERNACLE
P_LINIA_VOLUMETRICA P_LINIA_VOLUMETRICA
P_MARQUESINA P_MARQUESINA
P_MITGERA P_MITGERA
P_MONUMENT_ALTRES_ORNAMENTS P_MONUMENT_ALTRES_ORNAMENTS
P_MUR P_MUR
P_MUR_CONTENCIO P_MUR_CONTENCIO
P_POL_EDIFICI P_POL_EDIFICI
P_PORXO P_PORXO
P_QUIOSC P_QUIOSC
P_RUINES P_RUINES
P_TANCA P_TANCA
P_TAPIA P_TAPIA
P_VOLADA P_VOLADA
P_XEMENEIA_INDUSTRIAL P_XEMENEIA_INDUSTRIAL
P_ZONA_ESPORTIVA P_ZONA_ESPORTIVA
<all other values> <all other values>
Poblament / Infraestructures auxiliars (polígons) (21)
P_ESCULLERA P_ESCULLERA
P_POL_ANDANA_FERROCARRIL P_POL_ANDANA_FERROCARRIL
P_POL_ASCENSOR_VIA_PUBLICA P_POL_ASCENSOR_VIA_PUBLICA
P_POL_COBERT P_POL_COBERT
P_POL_CONSTRUCCIO P_POL_CONSTRUCCIO
P_POL_CONSTRUCCIO_CEMENTIRI P_POL_CONSTRUCCIO_CEMENTIRI
P_POL_DIPOSIT_COBERT P_POL_DIPOSIT_COBERT
P_POL_EDIFICI P_POL_EDIFICI
P_POL_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIO P_POL_EDIFICI_EN_CONSTRUCCIO
P_POL_HIVERNACLE P_POL_HIVERNACLE
P_POL_MARQUESINA P_POL_MARQUESINA
P_POL_MONUMENT_ALTRES_ORNAMENTS P_POL_MONUMENT_ALTRES_ORNAMENTS
P_POL_PORXO P_POL_PORXO
P_POL_QUIOSC P_POL_QUIOSC
P_POL_RUINES P_POL_RUINES
P_POL_XEMENEIA_INDUSTRIAL P_POL_XEMENEIA_INDUSTRIAL
U_ILLA_URBANA U_ILLA_URBANA
U_ILLA_URBANA_CIUTAT_JARDI U_ILLA_URBANA_CIUTAT_JARDI
U_ILLA_URBANA_EDIFICACIO_CONSOLIDADA U_ILLA_URBANA_EDIFICACIO_CONSOLIDADA
U_ILLA_URBANA_INDUSTRIAL U_ILLA_URBANA_INDUSTRIAL
<all other values> <all other values>
Vies de comunicació (línies) (23)
C_DESGUAS_CUNETA TERRA C_DESGUAS_CUNETA TERRA
C_FERROCARRIL_VIA_ESTRETA C_FERROCARRIL_VIA_ESTRETA
C_AUTOPISTES_AUTOVIES C_AUTOPISTES_AUTOVIES
C_ALTRES_CARRETERES_ASFALTADES C_ALTRES_CARRETERES_ASFALTADES
C_LIMIT_PAVIMENT C_LIMIT_PAVIMENT
C_CAMI_PISTA_FORESTAL C_CAMI_PISTA_FORESTAL
C_CORRIOL C_CORRIOL
C_LIMIT_ESPLANADA_TERRA C_LIMIT_ESPLANADA_TERRA
C_FERROCARRIL_AMPLE_INTERNACIONAL C_FERROCARRIL_AMPLE_INTERNACIONAL
C_FERROCARRIL_ALTRA_AMPLADA C_FERROCARRIL_ALTRA_AMPLADA
C_FERROCARRIL_VIA_AMPLA C_FERROCARRIL_VIA_AMPLA
C_DESGUAS_CUNETA_OBRA C_DESGUAS_CUNETA_OBRA
C_DESGUAS_CUNETA_TERRA C_DESGUAS_CUNETA_TERRA
C_PONT_PAS_ELEVAT C_PONT_PAS_ELEVAT
C_PONTO C_PONTO
C_BOCA_TUNEL C_BOCA_TUNEL
C_TANCA_PROTECCIO_VIAL C_TANCA_PROTECCIO_VIAL
C_VORERA C_VORERA
C_VORAL C_VORAL
C_LINIA_PINTURA C_LINIA_PINTURA
C_PAS_VIANANTS C_PAS_VIANANTS
<all other values> <all other values>
Hidrografia (línies) (25)
H_LINIA_COSTA H_LINIA_COSTA
H_RIU_AIGUES_PERMANENTS H_RIU_AIGUES_PERMANENTS
H_TORRENT_RIERA_AIGUES_NO_PERMANENTS H_TORRENT_RIERA_AIGUES_NO_PERMANENTS
H_RAMBLA_INUNDABLE H_RAMBLA_INUNDABLE
H_MOLL H_MOLL
H_CANAL_OBRA H_CANAL_OBRA
H_EIX_CANAL_OBRA H_EIX_CANAL_OBRA
H_CANAL_TERRA H_CANAL_TERRA
H_EIX_CANAL_TERRA H_EIX_CANAL_TERRA
H_SEQUIA H_SEQUIA
H_BASSA_OBRA_MARGE_EXTERIOR H_BASSA_OBRA_MARGE_EXTERIOR
H_BASSA_OBRA_MARGE_INTERIOR H_BASSA_OBRA_MARGE_INTERIOR
H_BASSA_TERRA H_BASSA_TERRA
H_PISCINA_MARGE_EXTERIOR H_PISCINA_MARGE_EXTERIOR
H_PISCINA_MARGE_INTERIOR H_PISCINA_MARGE_INTERIOR
H_POU H_POU
H_REIXA_DESGUAS H_REIXA_DESGUAS
<all other values> <all other values>
Elements platges (punts) (27)
L_CISTELLA_KORFBAL L_CISTELLA_KORFBAL
L_CONTENIDOR_SEMISOTERRAT L_CONTENIDOR_SEMISOTERRAT
L_DUTXA L_DUTXA
L_PAL_MEGAFONIA L_PAL_MEGAFONIA
<all other values> <all other values>
Elements platges (línies) (28)
L_PORTERIA_FUTBOL L_PORTERIA_FUTBOL
L_TANCA_DELIMITACIO_DUNAR L_TANCA_DELIMITACIO_DUNAR
L_XARXA_VOLEIBOL L_XARXA_VOLEIBOL
<all other values> <all other values>
Elements platges (polígons) (29)
L_BANC_DUTXA L_BANC_DUTXA
L_APARCABICIS_PLATJA L_APARCABICIS_PLATJA
L_PASSERA_PLATJA L_PASSERA_PLATJA
L_PLATAFORMA_DUTXA L_PLATAFORMA_DUTXA
<all other values> <all other values>