ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (zones_aparcament_regulat)

distribucio_urbana_mercaderies (0)
Zona de càrrega i descàrrega Zona de càrrega i descàrrega
pla_municipal_aparcaments (1)
Zona Blava Zona Blava
Zona Verda Zona Verda